Záštitu převzali

Vážení spoluobčané,

Miroslav Novákpřestože zhruba třetina obyvatel se hlásí k nějaké víře, pouze malé procento lidí pravidelně navštěvuje kostely. Dny víry proto osobně vnímám jako skvělou příležitost, při níž se veřejnost a duchovní mohou vzájemně potkat, vyměnit si názory a promluvit si o různých aspektech života.

Náboženství by nemělo lidi rozdělovat, ale naopak spojovat, a v ideálním případě obohatit naše postoje a náhled na svět. Když odmítneme předsudky a otevřeme se komunikaci, můžeme si rozšířit vědomosti o duchovních základech naší kultury a seznámit se s principy víry, které nám mohou v dnešní přetechnizované a uspěchané době pomoci zklidnit se a na chvíli se zastavit.

Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje


Vážený pane biskupe, vážení věřící,

JSjsem velmi rád, že v rámci 20. výročí založení ostravsko-opavské diecéze se může také Statutární město Opava připojit k realizaci Dnů víry 2016 v Moravskoslezském kraji. Kulturní a společenský vývoj střední Evropy a českého Slezska byl vždy úzce spjat s církví a vírou, a Opava jako kulturní a společenské centrum českého Slezska byla nedílnou součástí tohoto procesu.

Těší mne, že mohu navázat na snahy mých předchůdců, které vyústili před 20 lety ve vznik ostravsko- opavské diecéze a mohu v Opavě uvítat akce realizované v rámci misijního projektu Dny víry 2016. Věřím, že tento projekt přispěje k rozvoji ostravsko-opavské diecéze a povzbudí církevní život v Opavě.

Josef Stiborský, náměstek primátora SMO Opava