Radost evangelia

 

DSM Opava 2014_foto Pavel Zuchnický 018 [1600x1200]Evangelizace je poslušností Ježíšovu misijnímu poslání: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny
národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20). Tyto věty popisují chvíli, kdy Zmrtvýchvstalý posílá své učedníky hlásat evangelium v každé době a na každém místě, aby se víra v něho šířila do všech končin země.


Dnes jsou v tomto Ježíšovu „jděte“ přítomny neustále nové scénáře a  výzvy evangelizačního poslání církve a  my všichni jsme povoláni k tomuto novému misionářskému „vyjití“. Každý křesťan a každé společenství budou rozlišovat, jakou cestu od nich Pán žádá, nicméně všichni jsme pozváni přijmout toto povolání – vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia. (EG 19.20)

Těmito slovy papež František vybízí, abychom nezůstávali v zajetých kolejích, ale aby každý křesťan přijal za své Ježíšovo poslání. Mimořádnou příležitostí k tomu jsou pro nás Dny víry. Samozřejmě nemůže zůstat jen u nich, ale mohou se stát „startovní čárou“, kdy si každý z nás řekne: Co mohu udělat pro to, aby radost evangelia zakusili lidé kolem mne a došli spásy?
Celý text papežské exhortace si můžete stáhnout zde.