Programy ve farnostech

Zde je přehled aktivit, které se budou odehrávat na farní nebo děkanátní úrovni nebo ve sborech či společenstvích.


Děkanát Ostrava

OSTRAVA-HRABOVÁ
4. června 2016
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Ostrava-Hrabová
16.30 hod. mše svatá s formulářem za evangelizaci

OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
7. června 2016
farní kostel Panny Marie Královny, Ostrava-Mariánské Hory
7.00 hod. mše svatá na úmysl evangelizace
14.00 – 18.00 hod. farní kostel otevřen pro veřejnost s možností komentované prohlídky kostela, rozhovoru s jáhnem Janem Breníkem o víře či tichého setrvání v klidu kostela

OSTRAVA-PLESNÁ
29. května 2016
kostel sv. Jakuba, Plesná
15.00 – 18.00 hod. modlitba v rámci tiché adorace, která je obětována za organizátory i za prospěch „Dnů víry“.

OSTRAVA – PŘÍVOZ
6. – 10. června 2016
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ostrava – Přívoz
9.00 – 19.00 hod.  „Kostel otevřený pro Vás“  – možnost rozhovoru a prohlídky kostela
úterý až čtvrtek, 17.00 – 18.00 hod. mše svatá
pátek – Noc kostelů

OSTRAVA-RADVANICE
6. června 2016
Farní senior klub
9.00 hod. „Na čem stojí naše víra“

OSTRAVA – SVINOV
8. června 2016
kostel Krista Krále ve Svinově
7.00 hod. – Mše svatá
7.30 – 18.00 hod. – výstava Nejsvětější svátosti s úmyslem modlitby za misijní hlásání církve

9. června 2016
Knihovna ÚMOb Svinov

16.00 hod. Přednáška: Charita a současná migrační vlna

OSTRAVA – TŘEBOVICE
5. června 2016
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ostrava-Třebovice

mše svatá  – společná modlitba na začátku či na konci mše svaté za každého člověka, který se s námi setká, aby každý náš den byl prozářený vírou natolik, že by člověk svým životem hlásal evangelium a přitahoval k Ježíši Kristu.

8. června 2016
farní zahrada při kostele Nanebevzetí Panny Marie, Ostrava-Třebovice

15.00 – 17.00 hod. „Země – společný domov“ – dětské odpoledne
17.00 hod. mše svatá pro děti, při níž shlédnou jeden z příběhů ze života sv. Pavla

9. června 2016
16.30 -17.30 hod. tichá adorace za obrácení našeho města

Vstupy do škol, kdy během týdne budou přicházet děti základních a mateřských škol do našeho kostela na „Pohádku o třech stromech“ – katechetickou hodinu s využitím prvků Franze Ketta.

OSTRAVA-ZÁBŘEH

7. – 19. června 2016 si mohou lidé prohlédnout v Ostravě-Zábřehu evropský unikát, zvon z doby Karla IV., vzácný gotický skvost, pocházející z konce 13. století.  Záměr celé aktivity shrnul farář P. Vítězslav Řehulka: „Chceme spojit zvon s Karlem IV. s tím, že víra není záležitost módy po revoluci, ale že tady na tomto místě je 700 let živá“. Zvon bude putovat následovně:

 

8. června 2016

kostela Svatého Ducha, Ostrava-Zábřeh – zvon bude součást mše svaté za národ u příležitosti narození Karla IV., mši bude celebrovat generální vikář Mons. Martin David, hudební doprovod zajistí vokálního komorní sbor Canticum Novum

10. – 19. června 2016

kostel Navštívení Panny Marie, Ostrava-Zábřeh – zvon bude „vrácen“ na místo, kde zvonil 200 let, do farního kostela na Noc kostelů

19. června 2016

Zámek, Ostrava-Zábřeh – zakončení „pouti“ zvonu při příležitosti slavnosti obvodu Jih.

Zvon je zapůjčen z Arcidiecézního muzea v Olomouci díky spolupráci farnosti s obvodem Jih.

7. června 2016

kostel Sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh 
16.00 hod. – přednášky na téma
„Gotický zvon z Ostravy-Zábřehu“ – přednášet bude Bc. Petr Přendík (cca 30 min.)
„Privilegium Karla IV. pro Ostravu“ – přednášet bude PhDr. Blažena Przybylová (cca 30 min.)

 

Děkanát Opava

HRADEC NAD MORAVICÍ
10. června 2016
kostel sv. Petra a Pavla, Hradec nad Moravicí
17.30 hod. mše svatá na úmysl evangelizace (zahájení „Noci kostelů“)

12. června 2016
farnost navštíví otcové salesiáni a při všech nedělních bohoslužbách budou hovořit o evangelizaci a působení dobrovolníků z ČR v Indii.

KOBEŘICE
27. května 2016
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kobeřice
18.00 hod. mše svatá celebrovaná P. Bogdanem Stepienem, misionářem milosrdenství.
Po mši svaté bude přednáška o Božím milosrdenství.

OPAVA

11. června 2016
kostel sv. Ducha
8:00 – 12:00 otec Stanislaw Jaromi – ENCYKLIKA LAUDATO SI
otec Stanislaw je vedoucí enviromentálního hnutí sv. Františka z Assisi

18. června 2016
kostel sv. Vojtěcha 
19.15 hod. „Modlitba TAIZÉ“

OPAVA-KOMÁROV
12. června 2016
farní kostel sv. Prokopa, Opava-Komárov
15.00 hod. evangelizační Koncert duchovní hudby v podání chrámového pěveckého sboru Cantate Domino pod vedením sbormistryně Mgr.Venduly Foltynové.

STĚBOŘICE
5. června 2016
prostranství u kostela Narození Panny Marie, Stěbořice
od 13.00 hod. „Dětský den s otevřením dětského hřiště“

7. června 2016
kostel Narození Panny Marie, Stěbořice

18.00 hod. mše svatá s formulářem za evangelizaci

ŠTÁBLOVICE
12. června 2016
10.00 hod. pouť v vesnici Uhlířov (kaple sv. Antonína) – při mši a zvláště v přímluvách bude vzpomenuto na ostravsko-opavskou diecézi

VELKÉ HOŠTICE
4. června 2016
kostel sv. Jana Křtitele
7.00 hod. mše svatá za NOVOU EVANGELIZACI VE FARNOSTI

5. června 2016
kostel sv. Jana Křtitele
10.00 hod. při mši svaté v rámci NOVÉ  EVANGELIZACE a 20. výročí trvání Diecéze ostravsko-opavské
– uvedení sošky PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
– ocenění zasloužilých farníků

 

Děkanát Nový Jičín

Děkanát Místek

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
10. června 2016
farní zahrada při kostelu sv. Bartoloměje, Frýdlant nad Ostravicí
16.00 hod. country koncert skupiny YAMAHA

12. června 2016
kaple sv. Antonína, Ondřejník
15.00 hod. poutní mše svatá, která bude obětována „Za obnovení křesťanské víry v našem národě“
kostel sv. Bartoloměje, Frýdlant nad Ostravicí
18.00 hod. koncert Janáček

Děkanát Krnov

Děkanát Karviná

ČESKÝ TĚŠÍN
5. června 2016
– v neděli při příležitosti poutě k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše jsou pravidelné mše svaté v 7:30, 9:00, 10:30 polsky a 17:30 polsky.
14.00 hod. Požehnání a farní den

6. června 2016
fara v Českém Těšíně
17.30 hod. pravidelné evangelizační setkání s bezdomovci „Beta“

7. června 2016
kostel Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Český Těšín
18.30 hod. Škola víry –  téma setkání: „Ježíš je Pán“ povede Adam Bubík, člen Společenství a školy Nové Evangelizace Zacheus

8. června 2016
19.00 hod. pokračování evangelizačního programu pro přihlášené – kurz Emanuel, který připravuje nové spolupracovníky pro dílo evangelizace

HAVÍŘOV – PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
V neděli pozvání věřících, aby se každý soukromě modlil za obnovení víry ve svých rodinách.
Modlitební skupina pod vedením sestry Pawlasové se bude při setkání na tento úmysl modlit a rozjímat.

7. června 2016

l6.30 hod mše sv. na úmysl evangelizace v úterý.

ORLOVÁ
16. května 2016
kaple sv. Jana Nepomuckého
18 hod. společná ekumenická bohoslužba společně s církví apoštolskou, českobratrskou a evangelickou

PETŘVALD
4. června 2016
farní zahrada a kostel sv. Jindřicha
15.00 hod. dětské odpoledne
18.00 hod. mše svatá za novou evangelizaci

Děkanát Jeseník

VÁPENNÁ
8. června 2016
kostel sv. Filipa, Vápenná
17.00 hod. hodinová adorace 

VIDNAVA
10. června 2016
Spolupráce s městem Vidnava a Charitním DPS  sv. Hedviky
v rámci Noci kostelů a galerií

Děkanát Hlučín

BOLATICE
10. června 2016
kostel sv. Stanislava, Bolatice
19.00 hod. dorace k Božímu milosrdenství,

DOLNÍ BENEŠOV
modlitební formy programu  před datem slavnostní mše svaté (5. června 2016), v den slavnosti a také po ní.
setkání katechetů děkanátu Hlučín před slavností Dnů víry 2016

HAŤ
19. června 2016
parkoviště u farního kostela sv. Matouše
15.00 – 20.00 hod. venkovní koncerty místních schol, společenství Zacheus, kapely Jeden z nás a skupiny FORGIVEN, krátké představení farních společenství zakončené adorací.

Děkanát Frýdek

DOBRÁ
6. června 2016
kostel sv. Jiří, Dobrá
17.45 hod. mše svatá na úmysl evangelizace

JABLUNKOV
8. června 2016
kostel Božího Těla, Jablunkov
6.30 hod. mše svatá na úmysl evangelizace, modlitba společenství, pozvání k soukromé modlitbě věřících za evengelizaci

11. června 2016
ZŠ Jablunkov  
9.00 – 15.00 hod. turnaj „O pohár otce děkana“ ve fotbale, florbale a footsale pro ministranty všech věkových kategorií. Více informací zde

SKALICE U FRÝDKU-MÍSTKU
3.-4. června 2016
fara a kostel sv. Martina ve Skalici
víkendovka „Se sv. Františkem z Assisi“ pro ministranty děkanátu Frýdek ve věku 7-11 let

12. června 2016
kostel sv. Václava, Baška
10.00 hod. mše svatá,  po jejímž zakončení bude slavnostně odhalena u hlavního vstupu do kostela  pamětní deska na Mons. Otto Furcha (20.6. uplyne 100 let od jeho narození). Kněžské svěcení přijal 5. července 1940 v olomoucké katedrále z rukou kardinála Adolfa Bertrama. Posledním působištěm před zatčením v březnu 1951 byla frýdecká farnost. Byl odsouzen Nejvyšším státním soudem v Praze pro styk s Apoštolskou Nunciaturou v Římě a za snahu o zřízení Slezského biskupství k jedenácti letům těžkého žaláře. Test si odpykával v Praze, na Mírově a ve věži smrti na Jáchymovsku. V roce 1969 byl plně rehabilitován. Až do odchodu do důchodu musel pracovat u Pozemních staveb. Od roku 1967 sloužil 22 let v Bašce jako pomocný duchovní, bez nároku na mzdu. V roce 1998 byl vyznamenán medailí za Třetí odboj.

ŠENOV
Obyvatelé Šenova a Václavovic obdrželi „Misijní noviny“ (viz příloha), které obsahují svědectví místních věřících a program Dnů víry farnosti.
5. června 2016
kostel Prozřetelnosti Boží, Šenov
od 15.00 hod.

  • varhanní duchovní hudba v provedení pana varhaníka Jana Verlíka,
  • koncert dětí šenovské farnosti,
  • prezentace nového kalendáře prof. Jindřicha Štreita, který fotil děti s mozkovou obrnou (kalendáře bude možné si zakoupit), veřejná diskuse, odpovídat na otázky bude Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Ing. Miloš Svoboda, otec dítěte s mozkovou obrnou a Mgr. Petr Okapal, farář, součástí bude malé občerstvení.

10. června 2016
kostel sv. Václava, Václavovice
12.00 – 20.00 hod.

  • Možnost prohlídky, ztišení, modlitby v otevřeném kostele do 20.00 hod.

kostel Prozřetelnosti Boží, Šenov a jeho okolí
12.00 – 24.00 hod.

  • Možnost prohlídky, ztišení, modlitby v otevřeném kostele do 20.00 hod.
  • Odpolední program v kostele, v parku (případně i na faře) pro děti: 15.45 – 17.15 hod. pro první stupeň ZŠ a 17:30 až 19:30 pro druhý stupeň ZŠ.
  • 19.30 – 20.00 hod. varhanní duchovní hudba v provedení pana varhaníka Jana Verlíka.
  • 20.00 hod. diskuse s otcem Leošem Ryškou o jeho cestě do Iráku s následným promítáním jeho nového dokumentu o této zemi a současné situaci v ní.
  • 22.00 – 24.00 hod. duchovní pásmo hudby a modliteb místních farníků, především mládeže, scholy

 11. června 2016
Svatý Kopeček u Olomouce
10.45 hod. pouť mládeže od 15 let a dospělých, kteří chtějí začít přípravu na svátost biřmování.

12. června 2016
Areál šenovského hřiště Lapačka
15.00 hod. setkání rodin pořádané místní organizací KDU-ČSL a Jednotou Orla.

Po celý týden je možné shlédnout výstavu „Putování“ v kostele sv. Václava ve Václavovicích. Domluvit se na otevření kostela ve Václavovicích je možné na tel. čísle 731766105. Výstavu fotografií prof. Jindřicha Štreita „Prozřetelnost Boží“, která je umístěna v prostorách fary v Šenově je možné shlédnout po předchozí domluvě na tel. čísle 731534034

VRATIMOV
4. června 2016
kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově
18.00 hod. mše svatá s formulářem za evangelizaci

11. června 2016
farní zahrada ve Vratimově
od 15.00 hod. farní odpoledne – posezení farníků na farní zahradě, které bude spojeno s opékáním párků a s ping-pongovým turnajem pro děti a mládež

Děkanát Bruntál

RÝMAŘOV
5. června 2016
farní kostel, Rýmařov
mše svatá obětovanou na úmysl Dnů víry, svátostným požehnáním, Te Deum, do kterého se zapojí farníci, společenství rodin a společenství seniorů. Účinkovat bude chrámový sbor.

Děkanát Bílovec

SPÁLOV
5. června 2016
snídaně pro děti a při mši svaté 1. svaté přijímání

12. – 17. června 
kostel sv. Jakuba
výstava o obětech komunistického režimu Novojičínska (kostel bude otevřen od 8. 00 – 11. 00 a od 16. 00 – 19. 00 hod.)

17. června 2016
farní zahrada kostela sv. Jakuba
18.00 hod. Den pro rodiny – prezentace o Afghánistánu (místní občan – farník, který byl na vojenské misi)

VÉSKA
10. června 2016
koncert za kostelem (Navštívení Panny Marie)
účinkují žáci, absolventi a pedagogové SPedŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách
od 22.00 hod. – noční opékačka a program – „Být spolu“

po celou dobu trvání Noci kostelů (18.00 – 22.30 hod.) bude zpřístupněna v kostele Navštívení Panny Marie (farní kostel) výstava o obětech komunistického režimu Novojičínska

LUBOMĚŘ
19. června 2016
kostel sv. Vavřince
10.00 – 17.00 hod. výstava o obětech komunistického režimu Novojičínska

ODRY
9. června 2016
kostel sv. Bartoloměje, Odry
Adorace, následně formulář mše svatá za novou evangelizaci (17.15 – 18.45 hod.)