Společenské aktivity

  1. Pozvání škol do kostela – nabídnout školám působícím na území farnosti navštěvu kostela s výkladem a představení základních informací o křesťanství.
  2. Snídaně pro kolemjdoucí – připravit pro lidi spěchající ráno do práce zdarma snídani (koláč + čaj / káva) ve formě krátkého posezení, či rychlého přijetí snídaně – možnost nezištné služby a zároveň aktivního představení se farnosti svému okolí. ldeálně někde v blízkosti zastávky MHD. Je zároveň možné nabídnout účast na některém z duchovních programů v další části Dnů víry.
  3. Duchovní kavárna – otevřít ve všední den odpoledne či večer prostory far nebo sborů, kde se jinak nabízí ,,farní káva“ po nedělních bohoslužbách. Je důležité, aby zde byli lidé (kněží, řeholnice, pastorační asistenti, aktivní laici) schopní hovořit o své víře a vysvětlit otázky příchozích. Ještě lepší zkušenosti ze zahraničí jsou s obdobnou kavárnou na veřejném prostranství, např. venku před kostelem – zde je však potřeba splnit hygienické předpisy a ohlašovací povinnost na městském/obecním úřadě.
  4. ,,Na pivo s knězem“ / ,,Na kávu s knězem“ – možnost zarezervovat na jeden večer salónek v kavárně či hospodě, kde bude kněz nebo někdo další teologicky vzdělaný odpovídat na otázky o víře a křesťanství. Je to dobrá forma pro oslovení mladých lidí, protože se dialog odehrává ,,na neutrální půdě“ a právě možnost ptát se na cokoliv, co je na křesťanství a církvi pálí, může být dobrou motivací přijít diskutovat. Večer může být bud’ volnou diskusí, nebo může být tematicky zaměřen.
  5. Dětský den / hra v parku pro děti Možnost uspořádat soutěže pro děti (např. s křesťanskou tematikou nebo jinak propojené s farností). Je to vhodná příležitost pro pozvání mnoha dětí i rodin, které do farnosti nepatří.
  6. Den pro rodinu Uspořádat na farním pozemku, či v přilehlém parku program pro rodiny. Je možné připravit jak aktivity pro celou rodinu (tak, aby se museli zapojit všichni členové rodiny), tak také část programu, která by byly oddělená pro rodiče a pro děti různých věkových kategorií. Možnost uspořádat v rámci takového dne i jednu či více přednášek o rodinné problematice (např. přednášku psychologa o odpuštění v rodinách, nebo o sourozeneckých vztazích apod.).
  7. Fórum či přednáška s osobnostmi – beseda či diskuse s profesionály ze světa umění, sportu, byznysu, politiky či kultury, kteří patří do vaší farnosti.