Kulturní aktvity

  1. Živé umění na ulicích – děti, mládež, případně další skupiny z farnosti si mohou připravit vystoupeni o patronovi kostela, křížovou cestu, nebo jiné hudební či dramatické představení s duchovním obsahem, které zahrají na veřejnosti. Zároveň to je příležitost k diskusi a rozhovoru o víře farníků, kteří budou dělat ,,background“ a budou připraveni hovořit o tématu představení s kolemjdoucími.
  2. Koncert na veřejném prostranství – koncert (jak klasické, tak i moderní hudby) tematicky nebo personálně spojený s životem farnosti nebo tématem Dnů viry – ideálně v blízkosti kostela (venku, mimo kostel).
  3. Veřejné produkce farního sboru, nebo scholy mládeže – je možné uspořádat vystoupení farního sboru nebo mládežnické scholy nebo dětí na prostranství před kostelem, či v nějakém parku ležícím na území farnosti. Již samotná hudba je určitým svědectvím. Rovněž je dobré mít k dispozici člověka, který se kolemjdoucím může věnovat, pozve je na další aktivity farnosti.
  4. Letni kino – venkovní promítáni filmu s křesťanskou tématikou s možností následné diskuze nebo svědectví na téma filmu. Možnost oslovit zejména mladší generaci. (Je třeba řešit licenci resp. autorská práva s příslušným zastupujícím orgánem.)
  5. Festival ,,Na ulici / V parku“ – využít prostor u kostela, případně nějakého parku a zde připravit např.: živou hudbu, piknik, pohoštění, vystoupení dětských skupin (pantomima, divadlo). Tento malý, komunitní festival připravují farníci a zvou ke společnému setkání své známé, přátele a kolemjdoucí. Mluví s nimi o křesťanské víře a o dalších tématech spojených s křesťanstvím.