Náměty pro přípravu programu

Co lze ve farnosti připravit?
Ve farnosti je možné realizovat bud’ celotýdenní program, nebo program pouze v určité dny. Zkušenosti z misií z jiných velkoměst ukazuji, že mnohdy je cenná i drobná aktivita v rámci jednoho večera. Důležité je, aby byl program určen především pro hlavní cílovou skupinu Dnů víry – lidi, kteří žijí nebo pracují ve vašem okolí (ve vaší farnosti) a kteří ,,neznají“ ani Boha ani křesťanskou víru.

Tyto aktivity mohou byt po organizační stránce různě náročné – od jednodušších, až po aktivity více náročné. Zde vám nabízíme několik tipů, další zkušenosti z Prahy si můžete prohlédnout na webových stránkách Dny víry v  Praze.

Duchovní aktivity

 1. Otevřít kostel přes celý den – umožnit zde zapálit svíci, napsat modlitbu, obdržet úryvek z Písma svatého, mít v kostele člověka, který příchozí přivítá a odpoví na případné otázky, atd.
 2. Připravit venkovní nástěnky, které budou srozumitelným způsobem vysvětlovat podstatu křesťanské víry a umístit je na prostranství před kostelem. Taktéž se dá připravit například výstava fotografií ze života farnosti a církve doprovázená patřičným vysvětlujícím textem.
 3. Modlitební večer, který může mít více podob, např. jak jsme je zakusili během setkání Taizé. Stačí připravit písně, texty z Písma a v kombinaci s tichem a přímluvami je modlitba poměrně snadno realizovatelná. I zde je však vhodné, aby určení lidé uvítali příchozí u vchodu do kostela a byli k dispozici těm, kteří se chtějí na něco zeptat.
 4. Eucharistická adorace. Lze připravit večerní modlitbu s vystavenou Eucharistií, nechat otevřené dveře kostela, zvát kolemjdoucí k návštěvě kostela a umožnit jim společnou modlitbu za jejich úmysly nebo udělení požehnání.
 5. Večer smíření a milosrdenství – uspořádat jeden večer na téma odpuštění. I zde je v centru modlitba, avšak v tomto případě vedena knězem či jinou určenou osobou. Jde o modlitbu za konkrétní skutečnosti, které lidé mají na srdci, ať ve fyzické nebo duchovni rovině. Zatímco hlavní moderátor vede modlitbu např. prokládanou hudbou, další modlitební pomocníci jsou připraveni ve dvojicích nabídnout modlitbu konkrétním lidem. Program lze obohatit přednáškami, svědectvími atd.
 6. Rozdávání ,,světla“ – dobrovolníci z farnosti nabízejí před kostelem nezapálené svíce a zvou, aby lidé vstoupili dovnitř a svíci zapálili. Lidé mohou přijít dopředu, zapálit svoji svíčku a setrvat někde v blízkosti (např. v lavici). Lze to také doplnit možností napsat na připravené papírky modlitby, které je možné položit na připravené místo. Během této modlitby je vhodné, aby hrála hudba a také i zde mají být dobrovolníci připraveni posloužit vysvětlením nebo modlitbou za každého, kdo o modlitbu požádá.
 7. Svědectví a koncert. Alternativní nabídkou na pomezí duchovního programu a kultury, je uspořádání koncertu na nějakém veřejném místě. Během koncertu vystoupí někdo z farníků a řekne své svědectví, jak uvěřil a proč věří. Nejde o kázání ale vyprávění o své vlastní cestě víry na 3 – 5 minut. Takový koncert může být zakončen modlitbou či požehnáním resp. nabídkou, kdo chce, může jít ještě do kostela na tichou modlitbu.

Společenské aktivity

 1. Pozvání škol do kostela – nabídnout školám působícím na území farnosti navštěvu kostela s výkladem a představení základních informací o křesťanství.
 2. Snídaně pro kolemjdoucí – připravit pro lidi spěchající ráno do práce zdarma snídani (koláč + čaj / káva) ve formě krátkého posezení, či rychlého přijetí snídaně – možnost nezištné služby a zároveň aktivního představení se farnosti svému okolí. ldeálně někde v blízkosti zastávky MHD. Je zároveň možné nabídnout účast na některém z duchovních programů v další části Dnů víry.
 3. Duchovní kavárna – otevřít ve všední den odpoledne či večer prostory far nebo sborů, kde se jinak nabízí ,,farní káva“ po nedělních bohoslužbách. Je důležité, aby zde byli lidé (kněží, řeholnice, pastorační asistenti, aktivní laici) schopní hovořit o své víře a vysvětlit otázky příchozích. Ještě lepší zkušenosti ze zahraničí jsou s obdobnou kavárnou na veřejném prostranství, např. venku před kostelem – zde je však potřeba splnit hygienické předpisy a ohlašovací povinnost na městském/obecním úřadě.
 4. ,,Na pivo s knězem“ / ,,Na kávu s knězem“ – možnost zarezervovat na jeden večer salónek v kavárně či hospodě, kde bude kněz nebo někdo další teologicky vzdělaný odpovídat na otázky o víře a křesťanství. Je to dobrá forma pro oslovení mladých lidí, protože se dialog odehrává ,,na neutrální půdě“ a právě možnost ptát se na cokoliv, co je na křesťanství a církvi pálí, může být dobrou motivací přijít diskutovat. Večer může být bud’ volnou diskusí, nebo může být tematicky zaměřen.
 5. Dětský den / hra v parku pro děti Možnost uspořádat soutěže pro děti (např. s křesťanskou tematikou nebo jinak propojené s farností). Je to vhodná příležitost pro pozvání mnoha dětí i rodin, které do farnosti nepatří.
 6. Den pro rodinu Uspořádat na farním pozemku, či v přilehlém parku program pro rodiny. Je možné připravit jak aktivity pro celou rodinu (tak, aby se museli zapojit všichni členové rodiny), tak také část programu, která by byly oddělená pro rodiče a pro děti různých věkových kategorií. Možnost uspořádat v rámci takového dne i jednu či více přednášek o rodinné problematice (např. přednášku psychologa o odpuštění v rodinách, nebo o sourozeneckých vztazích apod.).
 7. Fórum či přednáška s osobnostmi – beseda či diskuse s profesionály ze světa umění, sportu, byznysu, politiky či kultury, kteří patří do vaší farnosti.

Kulturní aktvity

 1. Živé umění na ulicích – děti, mládež, případně další skupiny z farnosti si mohou připravit vystoupeni o patronovi kostela, křížovou cestu, nebo jiné hudební či dramatické představení s duchovním obsahem, které zahrají na veřejnosti. Zároveň to je příležitost k diskusi a rozhovoru o víře farníků, kteří budou dělat ,,background“ a budou připraveni hovořit o tématu představení s kolemjdoucími.
 2. Koncert na veřejném prostranství – koncert (jak klasické, tak i moderní hudby) tematicky nebo personálně spojený s životem farnosti nebo tématem Dnů viry – ideálně v blízkosti kostela (venku, mimo kostel).
 3. Veřejné produkce farního sboru, nebo scholy mládeže – je možné uspořádat vystoupení farního sboru nebo mládežnické scholy nebo dětí na prostranství před kostelem, či v nějakém parku ležícím na území farnosti. Již samotná hudba je určitým svědectvím. Rovněž je dobré mít k dispozici člověka, který se kolemjdoucím může věnovat, pozve je na další aktivity farnosti.
 4. Letni kino – venkovní promítáni filmu s křesťanskou tématikou s možností následné diskuze nebo svědectví na téma filmu. Možnost oslovit zejména mladší generaci. (Je třeba řešit licenci resp. autorská práva s příslušným zastupujícím orgánem.)
 5. Festival ,,Na ulici / V parku“ – využít prostor u kostela, případně nějakého parku a zde připravit např.: živou hudbu, piknik, pohoštění, vystoupení dětských skupin (pantomima, divadlo). Tento malý, komunitní festival připravují farníci a zvou ke společnému setkání své známé, přátele a kolemjdoucí. Mluví s nimi o křesťanské víře a o dalších tématech spojených s křesťanstvím.

Jiné aktivity

 1. Otevřít muzea a zajímavosti vašich farností – pocházíte z farnosti, v níž se nachází nějaké zajímavé kulturní dědictví? Nebo je v prostorách vaší farnosti nějaké muzeum s církevními kulturními památkami? Nebo máte třeba kostelní věž s unikátním výhledem? Umožněte v rámci Dnů víry na jeden den, či třeba celý týden bezplatný vstup na tato místa.
 2. Rozdávání jídla, případně oblečení lidem na okraji společnosti a bezdomovcům. K realizaci doporučujeme spojit se s pracovníky Charity nebo např. komunity Sant‘ Egidio, kteří mají s těmito aktivitami velkou praxi.
 3. Dobročinný bazar s dětskými nebo rukodělnými výrobky -je možné jej uskutečnit v prostorách fary, nebo venku před kostelem. Prodávat rukodělné výrobky, dětské výtvory, nebo třeba i zboží s křesťanskou tématikou a dopředu avizovat, že vybrané peníze budou použity např. na pomoc pronásledovaným křesťanům v Íráku či Sýrii. (I zde je třeba ošetřit správným způsobem nakládání s penězi.)

Kromě těchto návrhů je možné vymyslet i další aktivity a činnosti. Samozřejmě lze také prodloužit výstavy, či další aktivity z Noci kostelů na celý týden Dnů víry.