Kostel v naší obci

V úterý 19. dubna se na biskupství od 14.00 do 18.30 uskuteční seminář věnovaný návrhům aktivit pro školní děti s cílem seznámit je zajímavou a mnohdy neobvyklou formou s místním kostelem.
I když je projekt určen především školám, náměty mohou využít také vyučující náboženství v rámci  své výuky, dobře poslouží také při přípravě programu k Noci kostelů. Seminář je akreditován
v systému DVPP u MŠMT ČR. Více v sekci SLUŽBA ŠKOLÁM, Projekty, Kostel v naší obci a na přiloženém plakátu. Zájemce prosíme o přihlášení do 14. dubna na e-mail kpc@doo.cz.

Plakátek Kostel v naší obci