Kontakt

† Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava

P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci
☎ Tel. 731 625 630
» E-mail: vzatloukal@doo.cz

Ing. Markéta Uhrová, komunikace s farnostmi a propagace
☎ Tel. 604 819 528
» E-mail: dnyviry2016@doo.cz