Programy a aktivity farností

12. června 2016 rozhodně nekončíme…

Můžete vyhledat podle děkanátů a farností nabídku programů a kontaktů

Ostrava

Farnost Moravská Ostrava

Dramatický kroužek – po domluvě             

Fotografický kroužek: Úterý: 16.00 – 17.00 hod.

Kroužek ručních prací: Úterý: 18.00 – 20.00 hod.

Keramický kroužek: Středa: 15.00 – 17.00 hod.

 webové stránky: http://farnostmostrava.cz