Kam po Dnech víry?

V jednotlivých děkanátech a farnostech si můžete najít nabídku, která probíhá během roku v běžném životě farností a společenství.