Formace evangelizátorů

12935223_1292624137419401_658072705_nZveme Vás v sobotu 30. 4. 2016 na biskupství na program, který v rámci příprav na Dny víry 2016 je velmi vhodnou variantou, jak se naučit evangelizovat. Připravili jsme širokou škálu zajímavých přednášek, praktických workshopů, modliteb a chval – vše proto, abychom se společně dobře připravili na letošní Dny víry v naší diecézi. Celá akce bude vedena v duchu „nové evangelizace“ a přizpůsobena tak, aby se každý účastník měl možnost v kostce seznámit s kérygmatem (základní pravdy víry), sám na sobě jej zakusit a naučit se, jak jej v na základě osobního svědectví předávat dál. Budeme se také učit, jak efektivně evangelizovat – ať už někde na ulici, v práci nebo doma.

Pozvánka je určena především všem vedoucím i členům společenství, farníkům, kteří mají zájem „udělat něco víc“ a v neposlední řadě také kněžím a řeholnicím, kteří chtějí oživit svou farnost či řeholní společenství.

Registrace účastníků bude probíhat v 9:30, předvídaný konec akce je stanoven na 18:00.

Prosíme potvrďte svou účast na zacheus.jablunkov@gmail.com.

Tuto akci pořádá Společenství Zacheus pod záštitou Dnů víry 2016.
Děkujeme za Vaši důvěru a už se na každého z Vás velmi těšíme!
Plakátek si stáhněte zde.