Děkanát Ostrava

Ostrava

Farnost Moravská Ostrava

Dramatický kroužek – po domluvě             

Fotografický kroužek: Úterý: 16.00 – 17.00 hod.

Kroužek ručních prací: Úterý: 18.00 – 20.00 hod.

Keramický kroužek: Středa: 15.00 – 17.00 hod.

 webové stránky: http://farnostmostrava.cz 

Farnost Ostrava – Heřmanice

Farnost Ostrava – Hošťálkovice

Kdo? Kdy? V kolik? Kde? Kontaktní osoba
Chrámový sbor dle vyhlášení sbormistra 18.15 kostelní kůr Pavel Novosad, sbormistr
Mládež každý pátek 17.00 fara Markéta Špoková
Ministranti neděle lichých liturgických týdnů po mši fara Libor Botek
Schola každou sobotu 16.00 fara Markéta Špoková
Katecheté čtvrtek dle potřeby 18.15 fara Bc. Markéta Černíková
Dospěláci vyhlašuje se v kostele 18.30 fara Marie Mášová

Nabídka společenství webové stránky: http://mujweb.cz/hostalkovice/ 

 

Farnost Ostrava – Hrabová

Scholička  – děti ve věku od 5 do 12 let, v současné době v počtu 8 dětí. Doprovázejí bohoslužby rytmickými písněmi s doprovodem varhan, někdy společně s velkou scholou. Zkoušky scholičky bývají po nedělní mši svaté, v prostorách fary v Hrabové. Srdečně zveme všechny dětské zájemce.

Více zde: http://farnost.hrabova.net/

 

Farnost Ostrava – Hrabůvka

Adorace: každý čtvrtek přede mší svatou, 1. pátek v měsíci před ranní a večerní mší svatou

Společenství

Modlitby matek: každý pátek 16:00 – 17:00, v kostele (případně na faře)

Biblický kroužek: 1. úterý v měsíci po mši svaté

Senioři: 3. pátek po ranní mši svaté

Chrámový sbor: středa 18:00 hod.

http://www.ostravahrabuvka.farnost.cz

 

Farnost Ostrava – Hrušov

Společenství vysokoškoláků je určeno pro řeckokatolické i římskokatolické studenty, schůzky každý čtvrtek po liturgii, která je sloužena v 18.00 hod. v kostele sv. Františka a Viktora.

Farní vzdělávací kurzy jsou především přednášky, které zpravidla probíhají 2. neděli v měsíci od 15.00 hodin na faře v pastorační místnosti. Mají za cíl prohlubovat nauku církve, svátosti a osobní život s Bohem.

Filmové večery – jedenkrát za měsíc

Více zde: http://farnost-hrusov.webnode.cz

Farnost Ostrava – Kunčičky

 

Farnost Ostrava – Mariánské Hory

Pondělí: každý týden od 19.00 hod. zkoušky farního sboru na faře

Středa: jednou za měsíc od 9.00 hod. setkání seniorů na faře;

Středa: co 14 dní od 19.00 hod. vyučování katechismu pro dospělé na faře;

Středa: co 14 dní modlitby matek u nich doma

Čtvrtek: každý týden od 15.45 hod. setkání dětí na faře

Pátek: každý týden od 18.00 hod. společenství mládeže na faře

Neděle: jednou za měsíc od 15.00 hod. společenství manželů na faře

Několikrát do roka výlety rodin, na jaře celodenní farní pouť a na podzim celodenní turistický zájezd.

web: http://www.farnost-marianskehory.cz

Farnost Ostrava – Michálkovice

Farnost Ostrava – Plesná

Vzdělávání ve víře – 1x měsíčně po nedělní bohoslužbě (10,00 – 11,00)

Farní kavárna – 1x měsíčně po nedělní bohoslužbě (10,00 – 11,30).

Tichá adorace – 1x měsíčně v neděli 17,00 – 18,00 (letní čas; 16,00 – 17,00 zimní čas)

Společné výlety a poutě

Více na webových stránkách: http://www.farnost-plesna.cz/

Farnost Ostrava – Polanka

Farnost Ostrava – Poruba

Malá schola – zkoušky  probíhají každý čtvrtek od 16.15 hod. dole na faře. Na schůzkách zpíváme, učíme se nové písničky, povídáme si, hrajeme hry … Po zkoušce se přesuneme do kostela, kde zpíváme při mši svaté.
Mimo čtvrtečních zkoušek podnikáme výlety a účastníme se různých akcí.
Srdečně zveme všechny holky, které už chodí do školy. Po domluvě lze přibrat i mladší.

Misijní společenství – společenství mladých lidí, kteří chtějí svými schopnostmi a svou modlitbou pomáhat lidem, kteří to potřebují. Scházíme se nepravidelně dle domluvy. Na schůzkách hlavně organizujeme misijní aktivity ve farnosti, ale také pomáháme finančními prostředky na misijích v zahraničí.

Společenství mládeže – zveme všechny mladé věřící ke společným setkáním v pátek od 19 hod. na faře. Chceme prohlubovat svůj křesťanský život a vzájemné vztahy: modlitbou, sdílením, vzděláváním.

více na http://fporuba.cz/

 

Farnost Ostrava – Přívoz

Pondělí:
Družinka pro děti,
Mše pro rodiny s dětmi (u Misionářek Lásky – sester Matky Terezy)

Úterý:
Společenství mužů
Net for God (poslední úterý v měsíci)

Středa:
Společenství Charismatické obnovy
Gregoriánská schola (každý druhý týden)

Čtvrtek:
Společenství přímluvné modlitby (pouze po předchozí domluvě)

Pátek:
Biblická hodina u sester Matky Terezy
Mše za uzdravení, smíření a odpuštění (druhý pátek v měsíci)

Sobota:
Příprava ministrantů
Florbalové společenství

Neděle:
Společenství Živého růžence (první neděle v měsíci)
Mše pro rodiny s katechezí pro děti (10:30)

Před každou mší svatou možnost adorace Nejsvětější svátosti s možností svátosti smíření.

26.6.-2.7. – Seminář Obnovy v Duchu svatém (Velehrad)
2.-10. července – Dětský letní tábor
1.- 6. srpna – Pěší pouť do Čenstochové
19. – 28. srpna – letní setkání – Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve

Další aktivity viz přehled Týden ve farnosti  http://www.privoz.farnost.cz/

Farnost Ostrava – Pustkovec

Farnost Ostrava – Radvanice

Nabídka P. Marka Jarguse

Pastorační poradenství

Supervize

Vězeňská duchovenská péče

webové stránky: http://farnostradvanice.cz 

Farnost Ostrava – Stará Bělá

Schola – (vedoucí paní Marie Sýkorové) – schůzky každý čtvrtek v 19:00, na faře ve Staré Bělé

V krmelínském kostele se schází a zpívá dětská schola a komorní sbor. Zkoušky se konají nepravidelně. Zkoušky se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem a chuť si zazpívat. Bližší informace na tel. čísle 604 740 039.

Modlitební skupina Fatimského Apoštolátu se schází každé úterý po večerní mši svaté na faře.

Schola Floriana – schůzky v pátek v 19 hodin v Proskovicích, kontakt:  Pavla Klimková, mobil: 603 321 226, e-mail:pavlaklimkova(zavinac)seznam.cz

 

Farnost Ostrava – Svinov

Schola – zkoušky každou neděli v 9.00 hod. na faře

Farnost Ostrava – Třebovice

Pondělí: Společenství manželů – co 14 dní, modlitba růžence

Úterý: Modlitby matek v 18 hod. v kostele – vchod přes sakristii

Středa: děti –  výuka náboženství od 15.15 hod. (dle rozvrhu hodin). V 17 hod. mše svatá se scénkou a zpěvem scholičky. První středa v měsíci jsou od v 18.00 hod. modlitby otců, každou poslední středu v měsíci setkání hendikepovaných „Vstaň a choď“

Čtvrtek: tichá adorace 16.30 – 17.30 hod., od 18.30 hod. biblická hodina – jednou za měsíc (dle ohlášek)

Pátek: společenství mládeže od 18.30 hod. (večeře, film, modlitba, rozhovor, hry…)

Neděle: 7.30 a 9.30 hod. mše svatá, po nich otevřená farní  knihovna, jednou za měsíc po mši svaté kavárna na faře, od 17.00 hod. ministrantské schůzky, scholička. Jednou za měsíc společenství starší generace od 15.00 hod.

http://www.farnosttrebovice.cz

Farnost Ostrava – Vítkovice

Farnost Ostrava – Zábřeh

Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha:

Úterý
9.30 hod. setkávání maminek
15.30 hod. setkávání seniorů (nepravidelně)
18.00 – 20.00 hod. cvičení ženy
18.00 hod. setkání AA (anonymní alkoholici)

Středa
9.00 – 11.00 hod. cvičení maminek s dětmi
19.00 hod. společenství mládeže

Čtvrtek
9.30 hod. cvičení seniorů
18.00 – 20.00 hod. cvičení ženy

Farní kostel Navštívení Panny Marie:

Čtvrtek
19.00 hod. Katecheze pro dospělé (nepravidelně)

Farnost Slezská Ostrava