Děkanát Opava

 

Farnost Březová u Vítkova

Farnost Budišov nad Budišovkou

Farnost Dolní Životice

Farnost Hněvošice

Společenství dětí – každý 1. a 3. čtvrtek měsíce (začátek mší svatou)

Farní scholakaždý pátek a neděle

Modlitební společenství – Večeřadlo s Matkou dobrého Pastýře – od ledna 2016 každý 2. čtvrtek měsíce ve farním kostele Krista dobrého Pastýře ve 20.30 hod

Více na http://www.dobrypastyr.wz.cz/

Farnost Melč

Farnost Hradec nad Moravicí

Farnost Neplachovice

Farnost Oldřišov

Farnost Opava Panny Marie

Katecheze dospělých vedené jáhnem Janem Gilíkem se schází každé druhé úterý na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Scholka pro děti od 3 do 9 let – schází se každý čtvrtek na faře při konkatedrále Nanebevzetí PM od 15.00 do 16.15.

Schola (od staršího školního věku) – pravidelné zkoušky:

    • pátek 17.30  – učebna kostela sv. Vojtěcha
    • neděle 7.40 – fara při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
  • pravidelně doprovázíme liturgii v pátek u sv. Vojtěcha v 18.00 a v neděli v 8.30

Společenství mladých tvoří mladí ve věku od 13 let. Pravidelná setkání probíhají každý pátek, začínáme společnou mší svatouv 18.00 v kostele sv. Vojtěcha a pokračujeme v 19.00 na faře při konkatedrále Nanebevzetí PM.

Cílem našich setkání je prohloubit a posílit víru uprostřed společenství mladých, upevnit vzájemné vztahy, zakusit radost z přátelství a společného prožívání víry. Proto poznáváme nejen Písmo a obsah naší víry, ale prostřednictvím zážitkových aktivit a her i sebe samé.

Farnost sv. Ducha Opava

Farnost Opava – Jaktař

Farnost Opava – Kateřinky

Farnost Opava – Kylešovice

Farnost Opava – Komárov

Katechetické setkání dospělých – ve školním roce (září – červen), v každou první středu v měsíci se koná na komárovské faře

Tichá adorace NSO – ve farním kostele v Opavě – Komárově každý 1.pátek v měsíci se koná od 15.00 do 18. 00 h

více na http://www.farnost-opava-komarov.jex.cz/

Farnost Slavkov u Opavy

Farnost Stěbořice

Společenství mládeže je určeno pro mladé lidi od 12 let. Scházíme se v pátky po mši svaté co 14 dní na faře ve Stěbořicích.

Spolčínko je společenství dětí od 4 let věku se setkává každý pátek přede mší svatou

více na http://www.farnoststeborice.cz

Farnost Štáblovice

Farnost Velké Heraltice

Farnost Velké Hoštice

Farnost Vítkov