Děkanát Místek

Farnost Borová-Malenovice

Farnost Brušperk

Farnost Čeladná

Farnost Frýdlant nad Ostravicí

Sedmikrásek – pro děti předškolního věku od 3 do 6 let s doprovodem rodičů, setkávání probíhá jednou za 14 dní ve čtvrtek v 16.oo v učebně na faře. Společné prožívání příběhů z bible nebo jiných témat z oblasti naší víry.

Dětská schola – určeno pro malé zpěváčky od 1. třídy, kteří se rádi zapojí do zpěvu při pátečních bohoslužbách pro děti. Zkoušky probíhají pravidelně každý pátek (mimo prázdniny) v 17.00 h. v učebně na faře a v 18.00 h. pak sbor doprovází mši svatou v kostele.

Společenství mládeže každý pátek po mši svaté v zimě v 18 hod. a v létě v 19 hod. na faře

Schola mladých

Modlitby matek – 3 skupinky matek, setkávání:

Skupinka č. 1 – každý 4. týden ve středu v 19,30 hod. na faře

Skupinka č. 2 – lx za l4 dní, ve středu po mši svaté

Skupinka č. 3 – skupinka mladých matek, schůzky každou lichou středu od 20 hodin na faře.

Společenství chlapů – schůzky jednou za čtrnáct dní v klubovně  na faře

Manželské společenství -schůzky jednou za měsíc v neděli odpoledne vždy střídavě v jednotlivých rodinách

Chrámový sbor – střední a starší generace, jeho vedoucí je učitelka hudby paní Zdeňka Kalová. Sbor mívá pravidelné zkoušky ve středu v 17:30 hod. v ZUŠ ve Frýdlantě n.O.

Společenství seniorů – schůzky 1x měsíčně (kromě prázdnin) vždy ve středu od 9.00 h. Kontakt:Mgr. Marie Göttlicherová, tel. 731534062, email: mariegott@seznam.cz

Večeřadlo MKH – společenství na bázi pravidelné modlitby – každé druhé úterý v měsíci mimo prázdniny v 18.00 h.(v zimě v 17.00 h.) v kapli Domova seniorů ve Frýdlantě n. O.

Více informací http://www.farnost-frydlantno.eu/

Farnost Chlebovice

Scholička – neděle 10.00 h. na faře Chlebovice

Spolčo rodin – 1x za měsíc v neděli v 15.00 h. v klubovně Chlebovice

Více informací na http://www.farnostchlebovice.cz/

Farnost Kozlovice

Schola 

Scholka – v pátek v SÁLe na faře v době od 16.00 h.

Společenství maminek na mateřské

Modlitby matek – každou lichou středu od 19.30 h. na faře

Společenství chlapů –  kontakt –  Josefa Klímka (josef.klimek zavináč seznam.cz)

Více na http://farnostkozlovice.cz/

Farnost Místek

Sbor „Křesadlo“ – pro starší děti a mládež, každé úterý od 17.00 do 19.00 h. v ZUŠ  DH.

Sbor „Scholička“ – zpívání pro menší děti, každý čtvrtek 16.40 do 17.15 h. na faře

Společenství manželů

Společenství středoškoláků – setkávání každý čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod

Maminky s dětmi (Školička) – setkání maminek (tatínků) na rodičovské dovolené s dětmi, každé úterý v 9.30-11.00 h. v ZUŠ DH

Spolčo mužů – schůzky mužů k modlitbě a sdílení ve věku od 26 do 56 let. Setkávání v pondělí od 19.00 h.

Modlitby matek

Společenství „Mravenci“ – společenství sehraných pracovitých padesátníků

Hnutí La vie montante – modlitební společenství pro lidi důchodového věku

Cursillo – setkávání lidí sympatizujících se spiritualitou hnutí Cursillo

Terciáři sv. Františka – lidé žijící spiritualitu sv. Františka, setkávání každý měsíc.

Více na http://www.farnostmistek.cz

Farnost Ostravice

Farnost Palkovice

Farnost Paskov

Farnost Rychaltice

Farnost Stará Ves nad Ondřejnicí

Spolčínko – společenství pro děti od 4 let, pravidelné setkávání v klubovně v zámku každou neděli od 16.00 do 17.30 h.

Více na http://www.farnoststaraves.cz