Děkanát Karviná

Farnost Albrechtice

Farnost Bohumín – Nový Bohumín

Farnost Bohumín – Starý Bohumín

Farnost Český Těšín

Adorace: každý 1. pátek od 18:30 adorace vedena některým společenstvím

každou 1. neděli v měsíci adorace vedená různými skupinami od 11:30 do 17:00 hod.

Společenství mládeže: každý pátek po mši svaté pro děti

Formační program Školy Nové Evangelizace:  každých 14 dní v úterý v 18:30 v kostele Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše v Českém Těšíně

Kurzy Školy Nové Evangelizace sv. Ondřeje pořádané Společenstvím a školou Nové Evangelizace Zacheus:

·  Kurz EMAUZY v Č.Těšíně (16.-18.9.2016)

·  Kurz JAN v Č.Těšíně (26.-30.10.2016)  autorský kurz pořádaný Společenstvím a školou Nové Evangelizace Zacheus pro manžely

·  Kurz SPOLEČNÁ CESTA v Č.Těšíně (24.-26.6.2016)

Více na http://rkftesin.webnode.cz/
http://zacheus.eu/
http://www.novaevangelizace.cz/

Farnost Dětmarovice

Farnost Dolní Lutyně

Společenství dětí – je společenstvím dětí ve věku 6 – 15 let. Aktivita dětí má v této farnosti několik podob. Jedná se především o vánoční scénku, tvořivý den pro misijní neděli, farní tábor aj.

Společenství mládeže – je otevřená skupina mladých lidi neurčitého počtu ve věku přibližně od 15 do 30 let. Společenství podniká akce nejrůznějšího typu.  Akce mají sportovní, duchovní, občas i kulturní anebo úplně jiný charakter. Snaží se také často společně vyrážet na víkendy a prázdniny, což bývají jedny z nejlepších akcí vůbec.

Společenství matek – skupiny modlících se matek

Společenství „Apalucha“ – jedná se o společenství mužů od věku 20 let. Na setkáních upevňují své vnitřní duchovno a ujasňují si různé postoje a názory ve svém životě. Dále o těchto věcech diskutují ve společenství s těmi, kteří prožívají stejné problémy. Společně podnikají různé akce, na které zvou i své drahé polovičky. Podílejí se také na jiných akcích ve farnosti (brigády, farní odpoledne, plesy, stavění stromků).

Společenství „Zralé víno“ – Toto společenství je určeno všem seniorům, kteří se chtějí společně setkávat a povídat si o tom, co zrovna prožívají. Během společenství se společně modlí, vyprávějí si a zároveň se vzdělávají a povzbuzují ve víře. Společenství „Zralé víno“ může navštívit každý zájemce. Setkávají se jednou měsíčně na faře.

Sbor – zkoušky sboru se konají každý čtvrtek od 17.00 na faře, členové sboru jsou studenti i pracující.

Schola – je společenství mladých děvčat a kluků, kteří svým zpěvem doprovázejí nedělní bohoslužby. Zkoušky scholy se konají každý sudý týden v sobotu v 17:00 na faře. Kontakt pro případné zájemce: scholaDL@seznam.cz

Více informací zde: http://www.farnostdolnilutyne.cz

Farnost Havířov

Schola mládeže  setkávání se 1x v měsíci v neděli od 9.00-10.00 h. před dětskou mší sv.

Dětská schola – schůzky 1x v měsíci ve středu před 1. nedělí v kostele sv. Anny od 17.00 do 18.00 h.

Společenství mládeže – 3 skupiny dle věku, schůzky vždy v pátek u sv. Anny. V 16.30 h. je ve zpěvárně nácvik zpěvu ke kytarovým písním ke mši svaté. Po mši svaté probíhají jednotlivá spolča v různých místnostech. Konec ve 21.00 h.

Modlitby matek

Společenství manželů

Tichá nedělní adorace

Minikino – 1x měsíčně

http://www.farnosthavirov.cz/

Farnost – Prostřední Suchá

Farnost Havířov – Šumbark

Farnost Karviná

Komorní sbor – Smíšený komorní sbor při kostele Povýšení sv. Kříže se každé pondělí v 16.15 h. (vyjma prázdnin) v Katechetickém domě

Schola – pravidelné schůzky v pátky v 16:.0 h. a v neděle po ranní české mši sv. v 9.00 h.

Polska schola – pravidelné schůzky ve středu 15.00 – 16.30 h. v Katechetickém domě.

Scholička – sdružuje děti ve věku 5-10 let, které hravým způsobem se učí zpívat, vnímat hudbu, pohyb, rytmus, setkávání každý pátek v 15.25 h. v Katechetickém domě

Více na http://www.farnost-karvina.cz

Farnost Orlová

Společenství seniorů – Hnutí křesťanů třetího věku je stále otevřeno novým příchozím, setkávání každou druhou středu v měsíci, ve farní sálce

Společenství AA (anonymních alkoholiků)

Farní filmový klub

Smíšený pěvecký sbor farního kostela  – zkoušky probíhají ve čtvrtky po mši svaté, tj.  létě v 19 hodin a v zimě v 18 hodin

více na http://www.farnost-orlova.cz/

Farnost Petřvald u Karviné

Sbor – zkoušky sboru se konají podle potřeby

Společenství manželů – schůzky probíhají podle domluvy na faře

Společenství pro poznání víry

Společenství mládeže – schůzky probíhají v pátek v 19.00 h.

Více informací na http://www.farnostpetrvald.cz

Farnost Rychvald u Karviné

Farnost Stonava

Farnost Těrlicko

Spolčo mladých – první sobotu v měsíci v 14:00 na faře