Děkanát Frýdek

Farnost Dobrá

Farnost Dobratice

Farnost Domaslavice

Farnost Frýdek

Schola Venimus – kontaktvenimus@seznam.cz

Schola Efrém – Kontakt: Miroslav Přikryl, 604163568,  skupina.hrozen@seznam.cz

Schola Didaché – hlavní náplní scholy (dvougenerační) je pravidelný hudební doprovod liturgií ve frýdecké farnosti. Kontakt: Libor Mutislav Janošec: 739073103, e-mail: mutislav@seznam.cz, Tomáš Koval: 605767521   e-mail:  kovaltom@seznam.cz

Scholička

Chrámový sbor – soubor tří generací, zkoušky bývají po celý školní rok každý pátek od 17.50 h. do 19.30 h. na staré faře. Kontakt: Jan Štěpánek, mobil: 774 850 417  e-mail: hanystepanek@seznam.cz

Společenství „Modlitby matek skupin A a B“ – skupinka „A“ schází k modlitbě vždy každé první pondělí v měsíci v 17.00 h. a skupinka „B“ každé první a třetí úterý v 18.00 h. v klášteře. Za skupinu ,,A“ – Anna Žižková
za skupinu ,,B“ – Bohumila Poláčková

Společenství maminek na mateřské – maminky se svými dětmi, které nenavštěvují školku ani školu, se scházejí každý čtvrtek od 9.30 do 11.00 h. na staré faře (v Krtečku).

Kontakt: Patricie Kovalová: moniakovap@seznam.cz  Pavla Pohludková: pavla.pohludkova@seznam.cz

Blog: spolco-maminek-farnost-frydek.webnode.cz

Společenství Helena – společenství žen (manželek, matek, svobodných) ve věku 30-60 let, každé pondělí v čase 19.00 – 20.30 h. na místě podle domluvy. Kontakt: Ivana Přikrylová, tel.:604 471 976, e-mail:iviste@seznam.cz

Společenství modlících se tatínků – schůzky co 14 dnů ve čtvrtek od 19.00 h. na staré faře. Kontakt na tel. čísle 731 688 338 (Roman Šotkovský).

Společenství La Vie Montante 

„KLAS“ – Klub aktivních seniorů – aktivizační program pro lidi ve věku 55 let a výše a je zaměřen na zkvalitnění života ve starším věku.

Spolčo mladší dívky – společenství pro slečny od 14-18 let, setkávání na staré faře v pátek v 16.30 h. Kontakt: Barbora Olejníková, tel.: 732 525 654

Více zde: http://www.farnostfrydek.cz/zivot-farnosti

Farnost Hnojník

Společenství dětí – společenství je věnováno dětem předškolního věku a 1. stupně ZŠ s RODIČI, probíhá co druhou středu v Hnojníku v sálkách v 17.00 h. (do cca 19.00 h.)

Farnost Horní Lomná

Farnost Jablunkov

Jablunkovská schola – děvčata od 7-26 let, zkoušky scholy se konají vždy v sobotu od 9.00 – 10.30 h. ve farní garáži. Pro nováčky jsou určeny středeční zkoušky od 16.30 – 17.30 h..  Více na http://jablunkovska-schola.webnode.cz

Hnutí pro seniory „La vie Montante“ – schůzky 1x v měsíci (mimo letní prázdniny“) vždy v pondělí po prvním pátku v měsíci ve zkušebně na faře od 9.00 – 11.00 h.

Společenství modlících se matek – v Jablunkově existují 4 skupiny:

Pondělí – v sudý týden v 19.00 h.

Úterý – v lichý týden v 8.30 h. (maminky s malými dětmi)

Útery – v sudý týden v 15.30 h.

Sobota – v sudý týden v 7.15 h. po mši sv.

Setkání probíhají ve „farní garáži“ – každá skupina má jiné složení svých členek.

Více na: http://www.farnost-jablunkov.cz

Farnost Morávka

Farnost Mosty u Jablunkova

Farnost Ropice

Farnost Sedliště

Farnost Skalice u Frýdku-Místku

Scholu Skalice vede Bc. Veronika Kohutová.

Scholičku Kapeláci vede Bc. Veronika Kohutová.

Společenství Portus pro děti vede Bc. Veronika Kohutová.

Scholičku v Bašce vede Tereza Tesarčíková.

Scholu v Bašce vede Ing. Alena Staufčíková.

Společenství modlících se matek v Bašce vede Mgr. Dagmar Čajánková.

Lašský smíšený pěvecký soubor v Bašce vede pan Michal Válek.

Více na http://fara.farnoskalice.cz

Farnost Šenov u Ostravy

Schola mládeže – schůzky před nedělní mší sv. (10.00 h.) na faře, každou první neděli v měsíci sraz už v 8.00 h. a nacvičuje písně na dětskou mši v 10.30 h..

Scholička – podle domluvy před poslední nedělí v měsíci a připravuje se na nedělní adoraci N. S. O. v 10.00 h.

Pohřební schola žen – mimořádné schůzky v kostele

Václavovická smíšená schola dětí, mládeže a dospělých – schůzky v úterý odpoledne v kostele sv. Václava

Společenství manželů – v neděli jednou za měsíc 20.00 do 23.00 h. setkání u některého manželského páru doma

Farní kavárna – každá první neděle v měsíci odpoledne na faře

Katechismová nebo biblická hodina – ve čtvrtek po mši sv. do 19.30 h.

Společenství střední generace – každý druhý čtvrtek v měsíci od 20.00 h. na faře

Společenství mládeže – každý pátek od 20.00 – 22.00 h. na faře podle zájmu a vzájemné domluvy

Více na http://senov.krestane.net

Farnost Třinec

Malá schola „DROPS“ – pro děti ve věku od 4 – 12 let. Zkoušky jsou každý čtvrtek od 16.40 do 17.50 h.

Kapela – doprovod mší v českém či polském jazyce.

Kontakt: Lucyna Mokroszová, tel: 777 336 417, lucyna.mokroszova@seznam.cz, Roman Buba, tel: 608 042 223, roman.buba@trz.cz

Třinecké společenství mládeže –  parta se schází ve farním kostele, setkání začínají adorací v sobotu v 18.00 h. a pak se pokračuje na faře v salce. Vedoucí: Ondřej Brodzki, e-mail: ondrej.brodzki@gmail.cz, mobil: 732 534 758; Zastupující vedoucí: Kateřina Kyvalská, e-mail: katka.kyvalska@seznam.cz, mobil: 732 456 798.

Společenství modlících se matek – ve farnosti je aktivních 6 skupinek:

1. společenství se schází jednou za 14 dní ve čtvrtek v 17 hod v poslanecké kanceláři v KD Trisia. Kontakt: Pavla Golasowská – 604 223 971 a Kateřina Cubrová – 731 147 854.

2. skupinka se schází každý týden v pátek dopoledne po domech, jelikož jsou to maminky malých dětí. Kontakt: Marie Golasovská – 739 767 857.

3. Třetí skupinka se schází vždy v pondělí (kromě posledního pondělí v měsíci) po večerní mši svaté na faře v salce. Kontakt: Marie Walková – 721 647 057 a Dana Vaclavková – 604 447 119.

4. skupinka se schází převážně ve středu v bytě u jedné z maminek. Kontakt: Vanda Fizková – 724 455 185.

5. skupinka se schází buď v úterý či středu doma u jedné z maminek co 2 týdny v 17.30 hod. Kontakt: Lucka Mokroszová – 777 336 417

6. skupinka se skládá jen ze 2 maminek a schází se dle domluvy vždy u jedné z maminek doma. Kontakt: Renáta Walaská – 776 599 131 a Halina Kožuchová – 608 743 457.

Společenství mužů třinecké farnosti – schůzky každé poslední pondělí v měsíci po večerní mši svaté. Kontakt: Michal Kožuch: 604 163 456, Daniel Jaś: 602 440 195

Chrámový sbor  „LAUDAMUS“ – zkoušky  se konají  ve středu  po večerní mši svaté (18.15 h.) v salce na faře.

Farnost Vendryně

Modlitební společenství – Adorace NSO, spontánní modlitba se zpěvem (polsko-českým), kostel Bystřice nad Olší

Modlitební společenství pro děti (i rodiče) – setkání se účastní děti polských i českých škol i jejich rodiče, schůzky každý pátek v 16:30 h. v prostorách farního domu ve Vendryni

Společenství manželů Kána pro manželské páry a rodiny – pro manželské páry a rodiny, každá skupinka se skládá ze 3-4 párů, na věku nezáleží, schůzky se konají v domovech jednotlivých účastníků jednou v měsíci podle domluvy ve večerních hodinách ne déle než 2. hod, kontakt: manželé Hulbojovi – Vendryně (tel.: 608 876 440)

Společenství matek (i babiček) modlících se za své děti – otevřené pro všechny mamky dokonce i babičky, na věku nezáleží, setkání probíhají v domech jednotlivých účastníků, kontakt: Kristina Gociek (tel.: 774 206 811)

Společenství mužů modlících se za rodiny v naší farnosti – otevřené pro všechny muže a dědečky, na věku nezáleží, schůzky ve středu ve 20.00 h. na faře ve Vendryni

Růžencová společenství – otevřená pro všechny, schůzky každé úterý v 18.00 h. v domech jednotlivých účastníků; každé 2. úterý v měsíci setkání ve farní budově v Bystřici

Bystřické spolčo – skupina mladých lidí ve věku od 16 let, setkávání každou sobotu od 18.00 na bystřické faře. Kontakt: spolcobystrice@seznam.cz

Wspólnota Chrystusa Zmartwychstalego – Galilea – otevřené pro všechny, schůzky jsou v Bystřici každé úterý od 19.00 do 21.00 h. Kontakt: manželé Kukuczkovi (tel.: 603 731 644)

Více na http://www.rkfvendryne.wz.cz

Farnost Vratimov