Děkanát Bílovec

Farnost Bílovec

Setkání maminek s dětmi – probíhá na faře v Bílovci jednou za 14 dní v pondělí od 9.00 do 11.00 h., bližší informace u Vlaďky Bambasové – mobil 604 735 265.

Více na: http://www.farnostbilovec.cz

Farnost Butovice

Společenství seniorů – setkávání se probíhá jedenkrát měsíčně v budově butovické charity.

Společenství dětí – setkávání se se uskutečňuje co čtrnáct dnů, vždy v sobotu v 17.00 h., to je hodinu před mší svatou na staré faře ve Studénce I.

Společenství manželů – schůzky pravidelně vždy první středu v měsíci na faře. Mimo to s jistou nepravidelností i ostatní středy v bytě některého z nás ke společné modlitbě.

Více na: http://www.kostelik.unas.cz

Farnost Fulnek

Farnost Hladké Životice

Farnost Klimkovice

Společenství seniorů – probíhá jednou měsíčně – 3. úterý v měsíci dopoledne od 9.00 do 11.00 h. v novém rehabilitačním středisku na ul. 28. října – u dřevovýroby.

Více zde: http://www.farnostklimkovice.cz

Farnost Kujavy

Farnost Odry

Manželská setkáníkaždý měsíc ve školním roce se manželé vždy podle předchozí dohody setkávají v různých domácnostech.

Modlitby matek 

Setkávání maminek – probíhá každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 h. na faře, kontakt: Adélka Foldynová 775 229 124, Hanka Jakubíková 777 607 564.

Více na: http://farnostodry.cz

Farnost Olbramice

Farnost Slatina u Bílovce

Schola – se schází každý pátek po mši svaté (cca 18.45 h.) na faře ve Slatině.

Těškovická schola – je tvořena dětmi starší 2. třídy ZŠ. Zkouškám je vyhrazen páteční podvečer vždy po mši sv., tj. přibližně od 17.45 h. Do scholy mohou chodit nejen děvčata, ale i chlapci od 2. třídy. Kontakt: Marie Vyležíková, vylezikovamarie@seznam.cz.

Více na: http://farnostslatina.cz

Farnost Spálov

Farnost Spálov

Biblické hodiny – každou středu

„Dvě hodiny pro Pána“ – každé pondělí  (svátost smíření, adorace, možnost rozhovoru s knězem, modlitba korunky k Božímu milosrdenství a mše svatá)

otevřený kostel mimo bohoslužeb

Farnost Véska

Setkávání se s knězem na faře jednou za měsíc

Ostatní farnosti (Dobešov, Vlkovice) – příležitostné setkávání se, zahradní slavnosti, atd.

více na http://www.farnostspalov.cz/

Farnost Studénka

Náboženství pro děti, které ještě nechodí do školy – Scházíme se co 14 dní na staré faře ve Studénce 1. Den a čas setkání vždy upřesníme po domluvě. Kontakt: Lenka Bakalová,  725 715 379

Společenství mladších dětíjednou za čtrnáct dní v pondělí se na staré faře ve Studénce 1 sejdeme, setkání je zakončeno mší svatou v kostele.

Spolčo pro starší děti – setkávání se v pátek, zahájení mší svatou v kostele v Butovicích a potom setkání probíhá v Domě sv. Anny, kontakt: mobil 725 715 379.

Společenství maminek s dětmi – setkávání se každé úterý od 9.30 h. v jednotlivých rodinách, kontakt: Jarmila Kyjovská, 777 615 658, jarmila.kyjovska@seznam.cz

Modlitby matek – schůzky každý první čtvrtek v měsíci na faře.

Společenství „LECTIO DIVINA“ – je otevřeným společenstvím pro všechny, kdo mají zájem lépe porozumět textu Bible a snažit se ho aplikovat do běžného života. Společenství navštěvují farníci každé věkové kategorie, manželé i jednotlivci. Schůzky probíhají každé první pátky večer na faře ve Studénce.

Společenství seniorů – setkávání – jednou měsíčně v Domově sv. Anny

Více na: http://farnostistudenkabutovice.webnode.cz/