O dnech víry

Misijní program Dny víry 2016
– se uskuteční v ostravsko-opavské diecézi v termínu 5. – 12. června 2016.
– jde o týdenní misijní projekt v Ostravě, Opavě a také v dalších farnostech diecéze obsahující kulturní, společenský, vzdělávací i ryze evangelizační program, určený pro ty, kdo kolem nás žijí.
– je přímo spojen s Nocí kostelů, má ekumenický rozměr.

Dny víry stojí především na kombinaci dobrovolnických týmů zaměřených na evangelizaci v centru Ostravy a Opavy a pestrého programu ve farnostech, sborech a společenstvích v dalších částech diecéze. Vnímáme, že právě zapojení farností je pro kvalitní představení naší křesťanské víry co nejvíce lidem nezbytné. Proto vás zveme, abyste připravili vlastní program ve farnostech – bud’ na celý týden, nebo alespoň na jeden či více dní (večerů). Organizační tým Dnů víry vám dle svých možností pomůže, případně poskytne osvědčené postupy či metodiky, zároveň vám ale ponechá volný prostor pro vlastní kreativitu.


 

 3„Ostrava je výjimečné město a žijí tam mimořádní lidé. Těším se na setkání s Vámi na „Dnech víry“.

o. Zibi Czendlik 

Martin David„Možná jste někdy slyšeli, že víra je jen pro lidi staré, slabé či prostoduché, ale není tomu tak. Dny víry chtějí ukázat víru jako normální, samozřejmou součást každého lidského života. Přijměte pozvání Dnů víry na koncert, přednášku, výstavu, film. Nechte se oslovit hudbou, uměním, slovem těch, kteří s vírou mají osobní zkušenost, nebo krásou Noci otevřených kostelů. Prostě přijďte na některý z programů Dnů víry. Těším se na setkání s Vámi.“

o. Martin David, generální vikář DOO